zapytanie ofertowe

firmy (nadawca):
osoba do kontaktu:
ulica, nr:
miasto: kod:
telefon/fax:
e-mail:
zapytania: naklad:
treść zapytania:
parametry techniczne określające np.:
wykonanie projektu, wykonanie druku, wykonanie naświetleń, kolorowość, rodzaj (główka płaska, wypukła, inne)
dostarczenia materiałów do druku

 

LIZARD 91-341 Łódź ul. Pojezierska 97 tel. 42 639 52 85, 508 325 204, 508 325 206 e-mail: marketing@lizard.com.pl LIZARD 91-341 Łódź ul. Pojezierska 97 tel. 42 639 52 85, 508 325 204, 508 325 206 e-mail: marketing@lizard.com.pl LIZARD 91-341 Łódź ul. Pojezierska 97 tel. 42 639 52 85, 508 325 204, 508 325 206 e-mail: marketing@lizard.com.pl