Biuwar

wymiary
indywidualny według potrzeb klienta
kalendarium

Papier: offset
26 lub 52 kartki

Indywidualny projekt

Wymiar oraz dobór surowca i wykończenia wynikający z oczekiwań klienta

wykończenie

Kartki klejone od góry lub od dołu
Podkładka usztywniająca od spodu

LIZARD 91-341 Łódź ul. Pojezierska 97 tel. 42 639 52 85, 508 325 204, 508 325 206 e-mail: marketing@lizard.com.pl LIZARD 91-341 Łódź ul. Pojezierska 97 tel. 42 639 52 85, 508 325 204, 508 325 206 e-mail: marketing@lizard.com.pl LIZARD 91-341 Łódź ul. Pojezierska 97 tel. 42 639 52 85, 508 325 204, 508 325 206 e-mail: marketing@lizard.com.pl